PROGRAMACIÓN


HORA
PROGRAMA
00:00 AM A 04:00 AMPROGRAMACIÓN VARIADA
04:00 AM A 05:00 AMZURCO MUSICAL
05:00 AM A 06:00 AMAMANECER EN EL RANCHO
06:00 AM A 07:00 AMFRECUENCIA COLOSAL
07:00 AM A 07:30 AMPANORAMA
07:30 AM A 08:00 AMLA BENDICIÓN DE LA MAÑANA
08:00 AM A 09:00 AMVIVENCIAS
09:00 AM A 10:00 AMMEZCLAS COLOSAL
10:00 AM A 11:00 AMRITMOS
11:00 AM A 12:00 PMPROGRAMACIÓN VARIADA
12:00 PM A 01:00 PMLA HORA DE LA BANDA
01:00 PM A 03:00 PMPROGRAMACIÓN VARIADA
03:00 PM A 05:00 PMMEZCLAS COLOSAL
05:00 PM A 06:00 PMLOS CLÁSICOS DE LA TARDE
06:00 PM A 07:00 PMPROGRAMACIÓN VARIADA
07:00 PM A 09:00 PMPRIME TIME
09:00 PM A 10:00 PMFIEBRE LATINA
10:00 PM A 00:00 AMPROGRAMACIÓN VARIADA


HORA
PROGRAMA
00:00 AM A 07:00 AMPROGRAMACIÓN VARIADA
07:00 AM A 07:30 AMPANORAMA
07:30 AM A 09:00 AMPROGRAMACIÓN VARIADA
09:00 AM A 11:00 AMCLÁSICOS DEL SÁBADO
11:00 AM A 01:00 PMLAS 10 + SONADAS
01:00 PM A 00:00 AMFIN DE SEMANA
HORA
PROGRAMA
00:00 AM A 06:00 AMPROGRAMACIÓN VARIADA
06:00 AM A 08:00 AMEN SINTONÍA CON CRISTO
08:00 AM A 09:00 AMLA SANTA MISA
09:00 AM A 00:00 AMFIN DE SEMANA